Általános szerződési feltételek

I. Szerződő felek
egyrészről a RAABE KLETT Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-260564

Képviseli: Szaniszló Szilvia ügyvezető igazgató

Székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20. I. em

Telefonszám: (06-1) 320-0750, (06-1) 486-1771

Email:
raabe@raabe.hu
klett@klett.hu

Adószám: 10805349-2-43
Számlaszám: OTP Bank Nyrt., 11786001-20137371
mint kiadó – a továbbiakban: Kiadó,
másrészről a megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő.

II. A szerződés hatálya
A jelen általános szerződéses feltételek hatálya a Kiadó által értékesített kiadványokra, szolgáltatásokra terjed ki 2014. szeptember 1. napjától, és visszavonásig érvényes.

III. A szerződés tárgya
A szerződés tárgyát a Kiadó által értékesített/megjelentetett, a Megrendelő által megrendelt cserelapos kézikönyv és a hozzá tartozó kiegészítő kötetek, információs lapok, hírlevelek, kötött könyvek, szoftverek, CD-termék, elektronikus (online) kiadványok és szolgáltatások, vagy konferenciák, továbbképzések képezik.

III/1. Cserelapos kézikönyv
A cserelapos kézikönyv egy induló alapműből, és a hozzá kapcsolódó, évi 4-6 kiegészítő, aktualizáló kötetekből áll. A Megrendelő a kiegészítő köteteket az alapmű megrendelésével térítés ellenében automatikusan megkapja. A Kiadó weboldalain feltüntetett alapmű ár nem tartalmazza a kiegészítő kötetek árát. Az előfizetés az alapmű számlázási dátumától számított egy évig érvényes, és automatikusan meghosszabbodik, amíg a Megrendelő írásban másképp nem rendelkezik.

III/2. Hírlevél, információs lap
A hírlevél vagy információs lap évi 8-12 alkalommal megjelenő, 12-16 oldal terjedelmű szakmai kiadvány. Az előfizetés a Megrendelő által választott időtartamra vonatkozik (fél, vagy egy év), és automatikusan meghosszabbodik, amíg az Megrendelő írásban másképp nem rendelkezik.

III/3. Kötött könyv
A kötött (vagy ragasztott, fűzött) könyv többnyire egyszeri kiadású, hagyományos könyv formában megjelenő kiadvány. A megrendelés a Megrendelő által választott kötött könyvre vonatkozik.

III/4. Szoftver és CD-termék
A szoftver és CD-termék valamely digitális adathordozón (CD, DVD lemez), vagy egyéb, digitális formában elérhető módon (pl. internetről letölthető fájl) megjelenő kiadvány, amely lehet egyszeri megjelenésű, vagy a Kiadó által időszakosan frissített, aktualizált. A megrendelés a Megrendelő által választott szoftverre vagy CD-termékre vonatkozik. Amennyiben az adott kiadványt – a termék leírása szerint – a Kiadó időszakosan frissíti, aktualizálja, úgy az előfizetés a termék számlázási dátumától számított egy évig érvényes, és automatikusan meghosszabbodik, amíg a Megrendelő írásban másképp nem rendelkezik. A kiegészítő, frissítő csomagokat a Megrendelő térítés ellenében, vagy az előfizetése keretében automatikusan megkapja/letöltheti. A Kiadó weboldalain feltüntetett ár nem tartalmazza a kiegészítő, frissítő csomagok árát. A Kiadó szoftver és CD-termékei Windows rendszerek alatt futnak, illetve böngészhetők. A fájlok megnyitásához Microsoft Office vagy Adobe Reader program szükséges. Bármilyen technikai probléma esetén a Megrendelő segítségért fordulhat a Kiadóhoz.

III/5. Elektronikus (online) kiadvány és szolgáltatás
Az elektronikus (online) kiadvány webes felületen keresztül elérhető, digitalizált formában megjelenő vagy letölthető termék és/vagy szolgáltatás lehet. Így például elektronikus (online) kiadvány a Kiadó weboldalain keresztül megrendelhető e-book (elektronikus könyv), e-hírlevél, online hírszolgáltatás stb. A megrendelés a Megrendelő által választott elektronikus kiadványra és/vagy szolgáltatásra vonatkozik.

III/6. Konferencia, továbbképzés
A konferencia vagy továbbképzés a Kiadó által meghirdetett, és önállóan, vagy más intézménnyel együttműködve lebonyolított szakmai oktatás, képzés, ismeretátadás és információszolgáltatás. A megrendelés a Megrendelő által kiválasztott konferenciára vagy továbbképzésre vonatkozik. Az adott konferencia, továbbképzés pontos dátumát, időbeli ütemezését, helyszínét, az előadók megnevezését, az ellátás jellegét a konferencia vagy továbbképzés leírása tartalmazza. Amennyiben a meghirdetett konferencia/továbbképzés leírása nem tartalmaz minden adatot, úgy arról a jelentkezőket a rendezvény dátuma előtt legalább egy héttel írásban (e-mail, levél) értesítjük. A Kiadó fenntartja a jogot, hogy a rendezvény helyszínét, az előadókat és az időpontot az előzetesen közöltekhez képest megváltoztassa.
A Kiadó előzetesen írásban értesíti a Megrendelőt, ha a konferencia, továbbképzés megrendezésének körülményeiben jelentős változás történik. A Megrendelőnek joga van jelentkezését az írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül lemondani, ha a Kiadó a konferencia, továbbképzés megrendezésében jelentős változást (helyszín, előadó, időpont) hajt végre. Ebben az esetben a Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy a már befizetett részvételi díjat a Megrendelőnek 14 napon belül visszautalja. Ha a Kiadó az eredetileg általa meghirdetett feltételeket változás nélkül fenntartja, a Megrendelőnek a konferencia, továbbképzés előtt 5 munkanappal történő lemondása 50%-os fizetési kötelezettséget von maga után. A Megrendelő a konferenciát, továbbképzést megelőző 3 munkanapon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díjat köteles megfizetni. Lemondást a Kiadó csak írásban fogad el, amely annak Kiadó által történő visszaigazolásával válik érvényessé.

IV. Szállítás
A Kiadó a megrendelt kiadványt a megrendeléstől számított 2 héten belül futárszolgálattal, vagy a Magyar Posta Zrt.-n keresztül juttatja el a Megrendelőhöz, az általa megadott szállítási címre. (A Kiadó előkészületben lévő termékeinél lehetőség van előrendelésre. Ebben az esetben a szállítás időpontjáról a Kiadó írásban tájékoztatja a Megrendelőt.) A futárszolgálat munkaidő alatt (8.00-16.00 óráig) keresi a Megrendelőt a szállítmánnyal. Ezért a Kiadó kéri, hogy megrendelésénél azt a szállítási címet adja meg, ahol a csomagot munkanapokon 8 és 16 óra között át tudja venni, vagy tartózkodik valaki a címen, aki ezt a Megrendelő helyett megteszi. A teljesítés tényét a kiadvány átvételét igazoló, a Megrendelő vagy a küldeményt helyette átvevő által aláírt szállítólevél igazolja. A Kiadó a kiegészítő köteteket a megjelenést követően a Magyar Posta Zrt.-nek adja át a Megrendelőhöz való szállítás céljából. A szerződésszerű teljesítésnek a Kiadó saját hatáskörén belül teljes körűen/messzemenőkig eleget tesz, azonban a kiszállítás körülményeiért felelősséget nem vállal.
A Kiadó az elektronikus (online) termékeket (például e-book) e-mailben juttatja el a Megrendelőhöz, a megrendelésében megadott e-mail címére. A megrendelés felelőssége minden esetben a Megrendelőé.
A termék weboldalainkon feltüntetett ára – ahol jelezzük – nem tartalmazza a csomagolási és postaköltséget. A Kiadó csomagolási és postaköltségre vonatkozó tarifái (tájékoztató jelleggel):
1. Cserelapos kézikönyvek rendelésénél: Alapművek esetében: 1.764,- Ft, Kiegészítő kötetek esetében: A5 és B5-ös méretnél 1.025,- Ft, A4-es méretnél 1.025,- Ft.
2. Hírlevél, információs lap esetében: 2.910 Ft/év
3. Kötött könyvek, CD-k és szoftver termékek, naptárak rendelése esetén az alábbi táblázat szerinti tarifák érvényesek:
Súlyhatárok (kg)
-tól -ig Szállítási költség
0,1 2 1590
2,1 3 1780
3,1 5 1965
5,1 10 2150
10,1 20 2500
20,1 25 3000
25,1 30 4400
Kivéve: Falinaptár, melynek csomagolási és postaköltsége 762 Ft.
A csomagolási és postaköltségek belföldi szállításra vonatkoznak.
Személyes átvétel esetén a Megrendelő a megrendelt terméket a Kiadó alábbi telephelyén – 1116 Budapest, Temesvár utca 20. I. em, munkanapokon 7.30-15.30 között – veheti át. Személyes átvétel esetén szállítási költség nem kerül felszámításra. A Megrendelő hibájából meghiúsult kézbesítés (sikertelen kézbesítés) miatti újraküldés költségei minden esetben a Megrendelőt terhelik. A Kiadó a portóval, illetve utánvéttel megküldött csomagokat, valamint a sérült termékeket nem veszi át.

V. Számlázás, fizetés

V/1. Utólag fizetendő termékek és szolgáltatások számlázása, fizetése
Utólag – a kézhezvételt követően – fizetendő termékek és szolgáltatások a cserelapos kézikönyvek, a szaklapok (hírlevelek), az e-bookok és bizonyos szoftver termékek. Amennyiben a termék vagy szolgáltatás leírása nem tartalmaz más utalást, úgy a megrendelt terméket vagy szolgáltatást a szállítás/teljesítés után kell fizetni.
A megrendelésről szóló számlát a termékkel együtt, vagy a szolgáltatás nyújtása után önállóan küldi a Kiadó, amelyet a Megrendelő köteles a feltüntetett fizetési határidőn belül kiegyenlíteni. A Megrendelő a fizetési kötelezettségének a Kiadó javára történő postai csekkes befizetéssel vagy banki átutalással tehet eleget.
A kötött könyvek rendelése esetén, amennyiben a Megrendelő intézmény (óvoda, iskola, önkormányzat, stb.), úgy a számlát átutalással, csekken, vagy utánvéttel lehet kiegyenlíteni. Magánszemély Megrendelő rendelése esetén a kötött könyvekre vonatkozó fizetési mód az utánvét.

V/2. Előre fizetendő termékek és szolgáltatások számlázása, fizetése
Előre fizetendő termékek a konferenciák, a továbbképzések, és minden olyan termék vagy szolgáltatás, ahol a leírás erre vonatkozó utalást tartalmaz. Ezen termékek és szolgáltatások körében a Kiadó a megrendelést vagy jelentkezést követően díjbekérőt vagy számlát küld a Megrendelő részére. A díjbekérőben vagy számlán szereplő összeg Kiadó javára történő befizetését követően a Kiadó megküldi a megrendelt terméket a Megrendelő részére (postai úton vagy e-mailben), illetve lehetővé teszi a szolgáltatás igénybevételét. Előre fizetendő termékeknél és szolgáltatásoknál a Kiadó a megrendelés értékét kéri az alábbi számlaszámra átutalni: OTP Bank Nyrt., 11786001-20137371

VI. Késedelmes fizetés vagy nem fizetés
Amennyiben a Megrendelő a második fizetési felszólítás ellenére sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Kiadó jogosult átadni a Megrendelő megrendelésével kapcsolatos adatokat valamely kinnlevőségek behajtására szakosodott gazdasági társaságnak. A Megrendelő – jelen szerződési feltételek mellett – hozzájárul adatainak továbbításához.

VII. Elállás
A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül. A fogyasztó (Megrendelő) az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A fogyasztó (Megrendelő) az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni a terméket a Kiadónak. Elállás esetén a Kiadó köteles a Megrendelő által kifizetett összeget az elállást követő 14 napon belül visszafizetni, a termék visszaküldésének költsége azonban a Megrendelőt terheli. A Kiadó a portóval, illetve utánvéttel megküldött csomagokat, valamint a sérült termékeket nem veszi át.
A fentiekben hivatkozott Korm. Rendelet 29. § (1) pontja alapján a fogyasztó (Megrendelő) nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
C) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

VIII. Szavatosság és felelősség
A Kiadót hibás teljesítése esetén a polgári törvénykönyv szerinti szavatossági kötelezettség terheli. Nem vállal azonban felelősséget azon hiányosságokért, amelyek a Kiadón kívül álló okokból erednek. A Kiadó nem vállal felelősséget a termék rendeltetésellenes illetőleg jogellenes használatából eredő károkért, így különösen a tartalomban közölt információk felhasználásából eredő károkért. A Kiadó termékeinek tartalmát legjobb szaktudása szerint állítja össze, azonban a közölt információk nem tekinthetőek hivatalos állásfoglalásnak.

IX. Szerzői jog
A Kiadó valamennyi termékének – beleértve a konferencia írásos anyagát – tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a termékek tartalmának részben vagy egészben történő másolása, sokszorosítása, megjelentetése, értékesítése, terjesztése vagy más módon történő felhasználása.
A Kiadó elektronikus termékeinek tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A megrendeléssel a Megrendelő a szoftver tulajdonjogát nem, csak a használati jogát kapja meg a vételár ellenértékeként.

X. Tulajdonjog-fenntartás
A termék teljes vételárának kiegyenlítéséig a termék tulajdonjoga a Kiadót illeti.

XI. Szerződés létrejötte
A szerződés a termék Megrendelő általi megrendelésével jön létre. A megrendelés elküldésével a szerződés írásba foglaltnak minősül, amellyel a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt. A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződés alapján a felek között létrejött jogviszonyra a magyar jog az irányadó. A Megrendelőnek a vásárlási folyamat során (a megrendelés véglegesítése előtt) lehetősége van adatainak ellenőrzésére, az abban esetlegesen előforduló hibák javítására.
A Megrendelő az értékesítő 1116 Budapest, Temesvár utca 20. I. em című telephelyén érvényesítheti kifogásait.